Informace pro partnery

Královské stříbření Kutné Hory je tradiční akcí patřící mezi největší akce konané v Kutné Hoře i v regionu. Koná se vždy v druhé polovině června a symbolicky otevírá turistickou sezónu města.

Během dvou víkendových dní je každoročně evidováno zhruba 6.500 platících návštěvníků a zhruba 2.000 neplatících dětí do šesti let. Největší skupinou návštěvníků jsou lidé v produktivním věku – rodiče s dětmi – 25 - 40 let (60 %). Dále pak mladí lidé – 15 - 25 let (20 %) a starší lidé – 50 - 70 let (20 %). Převládají návštěvníci z regionu (60 %), zbylých 40 % je tvořeno diváky z celé České republiky a zahraničními turisty.

Další informace o akci najdete zde.

Přínos pro partnera

- spojení s prestižní akcí s vysokou návštěvností

- prezentace formou loga na propagačních materiálech akce (budování povědomí / image)

- prezentace na webových stránkách a sociálních sítích

- prezentace firmy / výrobků / služeb na místě během konání akce, oslovení klientů

- forma partnerství: darovací smlouva / smlouva o reklamě (daňově uznatelný odpočet)

- VIP a volné vstupenky (například pro obchodní partnery, zaměstnance)

Pro více informací o možnostech spolupráce kontaktujte:

Pořadatel akce - Stříbrná Kutná Hora, z.s.

Mgr. Edita Dvorská

e-mail: mark@stribreni.cz