Přihláška pro prodejce - Královské stříbření 2023


Pokud máte zájem zúčastnit se jako prodejce akce Královské Stříbření Kutné Hory ve dnech 24.-25. června 2023 vyplňte, prosím, tuto elektronickou přihlášku.

Před samotnou akcí je pak třeba uhradit platbu za pronájem prodejní plochy. Přijetí přihlášky Vám bude písemně potvrzeno a zaslány údaje o prodejní zóně a údaje pro platbu, před akcí pak zašleme detailní instrukce pro příjezd.

Děkujeme :-) a těšíme se na viděnou,
Mgr. Edita Dvorská, e-mail: stribrenikutnehory@gmail.com (e-mail pro prodejce), telefon: 608 190 424

Průzkum obsahuje 17 otázek.